EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Velešín
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Hejna, A. 1980: Archeologický výzkum na hrade Velešíne, v zátopové oblasti vodního díla Rímov, okr. Ceský Krumlov - Die archäologische Forschung auf der Burg Velešín im Überschwemmungsgebiet des Wasserwerkes Rímov, Bez. Böhmisch Krumau. AH 5, 251 - 253.
    Klimesch, J. M. 1884 - 1885: Die Herren von Michelsberg als Besitzer von Weleschin. MVGDB 22, 185 - 220, 330 - 372; 23, 105 - 138. Sedlácek, A. 1932: Hrady, zámky a tvrze království ceského 3. 2. vydání. Praha. Hejna, A 1981: Novejší objevy románské sakrální architektury v Cechách - Neuere Entdeckungen romanischen Sakralarchitektur in Böhmen. AR XXXII, 636 - 648. Hejna, A. 1985: Archeologický výzkum v areálu hradu Velešína, o. Ceský Krumlov. AVJC 2, 43 - 70. Tríska, K. (ed.) 1986: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku V. Jižní Cechy. Praha. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008. Durdík, T. - Sušický, V. 2002: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Jižní Cechy - Ruins of castles, fortresses and strongholds. South Bohemia. Praha. Durdík, T. 2002: Velká vež hradu Velešína - Der grosse Turm der Burg Velešín. CB 8, 409 - 416. Durdík, T. 2008: Hrady na Malši - Burgen an der Malše (Malsch). Vlastivedná knihovnicka SPS. Svazek 15. Praha. Durdík, T. - Polcar, D. 2009: Predstihový výzkum hradu Velešín v roce 2008. ZCAS Supplément 75, Archeologické výzkumy v Cechách 2008, 49 - 50, 66. Durdík, T.b im Druck: Kaple hradu Velešína - Kapelle der Burg Velešín. Jubilejní sborník A. Merhautové.