EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Ruchomperk
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Durdík, T. 1998:Hrady prechodného typu v Cechách. Praha, 164-173. Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha, 488 mit weitere Literatur. Procházka, Z. 1991: Postavení hradu na Velkém Kourimu ve vývoji hradního stavitelství, Castellologica bohemica 2, 67-79. Perlinger, W.-Procházka, Z. 1996: Hrady v cesko-bavorském pohranicí - jejich znovuobjevení - Burgen in bayerisch-böhmisch Grenzland - ihre Widerentdeckung. Domažlice - Firt im Wald.