EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Cejchanov
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha, 96, mit weitere Litertur. Durdík, T. 1977b: K chronologii obytných veží ceského stredovekého hradu. Zur Chronologie der Wohnturme tschechischer mittelalterlicher Burgen. Archaeologica historica 2, 221 – 228. Durdík, T. 1980: Povrchový pruzkum a zjištovací výzkum hradu Cejchanova. Sborník vlastivedných prací z Podblanicka 20, 251-272. Hložek, J. 2010: Predhradí stredovekých hradu v Cechách - cesta ke korpusu. Nepublikovaná disertacní práce. Uložená v archivu Západoceské univerzity v Plzni. Durdík, T. 1980: Povrchový pruzkum a zjištovací výzkum hradu Cejchanova. Sborník vlastivedných prací z Podblanicka 20, 251 - 272.