EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Ebvár
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Terei György: XIII-XIV. századi várak Fejér megyében. In.: „Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Budapest,
    2004. p. 533-554.