EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Hollóko
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Kozák, Éva: A hollókoi vár ásatása. In: Archaeologiai Értesíto 99. (1972) 167-187.
    Mezosiné Kozák, Éva: A hollókoi vár kutatási eredményei. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát”. Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, 2006. 187-201.
    Feld, István: Hollóko vára. In: CASTRUM. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 1.
    (2005/1.) 115-118.