EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Môtová - Priekopa
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    M. Mácelová: Slovanské osídlenie v období od 6. do 12. storocia. In: O. Tomecek (ed.): Osídlenie Zvolenskej kotliny od stredoveku do polovice 19. storocia. Banská Bystrica 2009, s. 34–38.