EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Batestein/ Vianen

Geschichte:

Het kasteel is rond 1372 in opdracht van Gijsbrecht van Vianen gebouwd. Na zijn dood in 1391 werd Gijsbrecht van Vianen opgevolgd door zijn zoon Hendrik II van Vianen. In 1414 huwde Johanna, de enige dochter van Hendrik, met Walraven I van Brederode. Haar oudste zoon Reinoud II van Brederode erfde na haar dood in 1418 haar bezittingen. Zo kwam Batestein in handen van het geslacht Van Brederode en zij bezaten en bewoonden het kasteel tot 1684. Na de laatste Van Brederode kwam het kasteel door vererving in handen van de familie Von Dohna. Amelia gravin von Dohna erfde het kasteel in 1686, zij droeg het over aan haar man Simon Hendrik von der Lippe. In 1725 werd de soevereine heerlijkheid door de toenmalige heer Von der Lippe, kleinzoon van Simon Hendrik, verkocht aan de Staten van Holland en West-Friesland. Het kasteel heeft daarna verschillende functies gehad, onder andere dat van militair hospitaal en kazerne aan het einde van de achttiende eeuw. In 1828 en 1829 werd datgene wat nog over was van het kasteel Batestein verkocht en gesloopt.

Bauentwicklung:

In 1371 is er begonnen met de bouw van kasteel Batestein, in opdracht van Gijsbrecht van Vianen. De grote toren 'Saint Pol' is gebouwd met geld dat in 1371 is verworven, dus die zal kort daarna gebouwd zijn. Onder het bewind van het geslacht Van Brederode is het kasteel uitgegroeid tot een omvangrijk complex. Rond Saint Pol verrezen in de loop van tijd verschillende vleugels en in de zestiende eeuw werd het kasteel voorzien van bastions. Het kasteel is in 1481 door Utrechters geplunderd en in 1567 door Spanjaarden in brand gestoken en ingenomen, maar over schade is niets bekend. In de zeventiende eeuw is het kasteel nog verfraaid met een nieuwe poort, de Hofpoort. Maar op de tekening van R. Roghman uit het midden van de zeventiende eeuw is al wat verwaarlozing te zien. In 1696 is er weer sprake van een brand, deze keer werd wel een gedeelte van het kasteel verwoest, het is daarna weer gedeeltelijk opgeknapt. Het kasteel is in de loop van de achttiende eeuw verder verwaarloosd en Saint Pol is in 1771 gesloopt, het was toen nog slechts een ruïne. Vanaf 1828 werden de overige restanten van Batestein verkocht en gesloopt.

Baubeschreibung:

Het kasteel had een min of meer rechthoekige vorm en werd gedomineerd door een grote vierkante toren: 'Saint Pol'. Het kasteel werd gebouwd in de hoek van de stadsommuring als opvolger van het 'castrum de Vianen'. Onder het bewind van het geslacht Van Brederode is het kasteel uitgegroeid tot een omvangrijk complex. Rond Saint Pol verrezen in de loop van tijd verschillende vleugels en in de zestiende eeuw werd het kasteel voorzien van bastions.
Van het middeleeuwse kasteel zijn slechts enkele muurresten overeind gebleven. De zeventiende-eeuwse Hofpoort en een pompje, gedateerd 1648, staan er ook nog. Deze poort en pompje worden aan Jacob van Campen toegeschreven.