EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Batestein/ Vianen
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Janssen, 1000 Jaar kastelen (1996)
  -Groningen, Nederlandse Monumenten (1989)
  -Meyere, J.A.L. de en J.M.M. Ruijter, 1981, Kasteel Batestein te Vianen. Aspecten uit de historie van het kasteel en zijn bewoners, Alphen aan de Rijn.
  -Rademaker, Versameling van Hondertvijftig Nederlantse outheeden en gesigten (1725)
  -Salverda de Grave, Twee inventarissen van het huis Brederode (1918)
  -Stöver, Kastelen en Buitenplaatsen Zuid-Holland (2000)