EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Gildenborgh

Geschichte:

Het kasteel Gildenborgh werd gebouwd in opdracht van de Utrechtse gilden. Al gauw was Gildenborgh een doorn in het oog van Albrecht van Beieren, de graaf van Holland, die het daarom liet belegeren. Uiteindelijk lukte het de Hollanders om het kasteel te veroveren, maar ze slaagden er niet in het kasteel lang in handen te houden. Binnen een jaar hadden de Utrechters het kasteel weer terugveroverd. Gildenborgh bleef in hun bezit tot 1482. Joost van Lalaing, de stadhouder van Holland, liet toen, gesteund door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, het kasteel belegeren. Binnen enkele dagen gaven de Utrechters zich over. Gildenborgh werd door de overwinnaars afgebroken, en het hout werd per schip naar Holland vervoerd.

Bauentwicklung:

Gildenborgh werd in 1373 gebouwd door de Utrechtse gilden. Het is niet bekend hoe het kasteel eruit heeft gezien. Het kasteel is belegerd en is daarbij vermoedelijk beschadigd, maar er zijn geen berichten over herstelwerkzaamheden. Er zijn evenmin berichten van eventuele verbouwingen. Na een tweede belegering is het kasteel afgebroken en is het nog bruikbare hout naar Holland verscheept. Het puin werd in de kolk van de sluis gestort, waardoor de sluis geblokkeerd raakte.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend hoe Gildenborgh eruit heeft gezien. Er zijn geen betrouwbare afbeeldingen. In de bronnen wordt Gildenborgh een blokhuis genoemd. Meestal werd daarmee een kasteel bedoeld dat bestond uit een toren met een voorburcht en een houten pallissade. Het is mogelijk dat Gildenborgh er ook zo heeft uitgezien, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.