EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Gildenborgh
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    -Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden (1995).
    -Tenhaeff, Bisschop David van Bourgondië en zijn stad (1920)
    -Utrechtsch-Hollandsche Jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver. Naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta (1698), Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, nr. 2.