EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Zuilichem

Geschichte:

Het is niet bekend wanneer het kasteel, dat eigendom was van de graven van Gelre, precies gebouwd werd. In 1203 werd Reynerus genoemd als slotvoogd van het kasteel. Waarschijnlijk was dit Reinoud van Nassau. In 1435 was het kasteel eigendom van Arent van Herlaer, een leenman van de graaf van Gelre. In 1483 was Frederik Pieck van Asperen eigenaar en in 1539 Gijsbert van Doorn. Het kasteel werd verwoest in 1543, maar opnieuw opgebouwd. In 1590 was Izabel Pieck eigenares.
In 1630 werd het kasteel door Elizabeth van Grevenbroek, weduwe van Joost Pieck, verkocht aan Constantijn Huygens, de bekende dichter. Zijn familie behield het kasteel tot 1753, toen Johan baron van Wassenaer, echtgenoot van Suzanna Louisa Huygens, het verkocht aan Johan Boellaard. Hij liet het kasteel afbreken. In 1818 werd het verkocht aan M. J. van Eyck, die zich daarna Eyck van Zuilichem noemde. Hij liet op de voorburcht een nieuw huis bouwen, maar zijn zoon F. N. M. van Eyck liet dit weer afbreken.

Bauentwicklung:

Het is niet bekend wanneer het kasteel precies gebouwd werd, maar Zuilichem werd voor het eerst in 1203 genoemd. Het is echter onbekend hoe het kasteel er uitzag. In 1543 werd het kasteel ingenomen door troepen van de hertog van Gelre en verwoest, maar het kasteel werd opnieuw opgebouwd. Constantijn Huygens liet in 1644 een poort bouwen en een houten brug aanleggen. In 1673 werd het kasteel door de Fransen geplunderd.
Het kasteel was volgens tekeningen en beschrijvingen uit de 17e en 18e eeuw vierkant. Volgens Van der Aa (1851) hadden de zijden van het gebouw een lengte van 22 meter en had het zadeldaken. Het had een ommuurde voorburcht met twee ronde spitse torentjes op de hoeken, dubbele grachten en een ophaalbrug van de voorburcht naar de hoofdburcht. In de noordwestelijke hoek van de voorburcht bevond zich een poortgebouw, dat uitkwam op een weg. Verder naar het zuiden, aan de westzijde van de weg, bevond zich een koetshuis.
Aanvankelijk stond het kasteel op enige afstand van de Waal, maar door de stroomverlegging van de rivier kwam het steeds dichter bij het water te staan en moest men zelfs een deel van de muur van de voorburcht afbreken om het water de ruimte te geven. Toen Johan Boellaard het kasteel in 1753 kocht was het vervallen en stond het met één zijde in de Waaldijk. Hij liet het kasteel afbreken; alleen de voorburcht bleef gespaard. In 1819 liet M. J. van Eyck op de voorburcht een grote ronde toren bouwen, met daarnaast een kleiner zeskantig torentje en bijgebouwen. Hij herstelde het oude poortgebouw, maar brak een van de twee torentjes van de voorburcht en de ringmuur af. Zijn zoon F. N. M. Eyck van Zuilichem liet het huis dat zijn vader gebouwd had en alles wat er nog van de voorburcht over was afbreken. In 1996 werden in de bodem resten aangetroffen van de fundamenten van het kasteel. Deze zijn geconsolideerd en zichtbaar gemaakt voor het publiek.

Baubeschreibung:

Kasteel Zuilichem was een vierkant kasteel met een vierkante voorburcht en is vooral van betekenis omdat het de woning is geweest van dichter Constantijn Huygens.
Het is onbekend hoe het kasteel er oorspronkelijk uitzag. In 1543 werd het ingenomen door troepen van de hertog van Gelre en verwoest, maar het werd opnieuw opgebouwd.
Het kasteel was volgens tekeningen en beschrijvingen uit de 17e en 18e eeuw vierkant en het had zadeldaken. Het kasteel had een ommuurde voorburcht met twee ronde spitse torentjes op de hoeken, dubbele grachten en een ophaalbrug van de voorburcht naar de hoofdburcht. In de noordwestelijke hoek van de voorburcht bevond zich een poortgebouw, dat uitkwam op een weg. Verder naar het zuiden, aan de westzijde van de weg, bevond zich een koetshuis.