EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Zuilichem
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Robidé van der Aa, Oud Nederland (1841)
  -Aa, van der, Aardrijkskundig woordenboek (1851)
  -Vermeulen, De Nederlandse monumenten (1932)
  -Jong, Holland in vroeger tijd (1964)
  -Klooster, Een kabinet van gezichten in Gelderland (Bussum 1974) no. 58
  -Heeswijk, J. H. G. J. van, 'Het kasteel van Zuilichem', in: Tussen Voorn en Loevestein 11 (1975) 1-3
  -Kalkwiek, De hertog en zijn burchten (1976)
  -Heijbroek, J. F., Met Huygens op reis (Zutphen 1983) 16, 42, 65-66
  -Schute, I. A., Archeologisch onderzoek naar het kasteel Zuilichem, gem. Brakel (Amsterdam 1995) (RAAP-rapport 124)
  -Documentatie in de map 'Zuilichem', bibliotheek NKS.