EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Hrad Beckov
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Kociš, J.: Od Cachtíc po Strecno. Bratislava 1989; Kodonová, M. - Tóthová, Š.: Hrad Beckov. Bratislava 1995; Kodonová, M.: Beckovský výtvarný okruh v neskorej gotike. Ars 1, 1984, 51-79; Tóthová, Š.: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. Archaeologia historica 3, 1978, 393-401.