EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Starý hrad
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Fialová, H. - Fiala, A.: Hrady na Slovensku. Bratislava 1966; Kociš, J. Od Cachtíc po Strecné. Bratislava 1989, 192-205; Placek, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007, 275-277