EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Bojnický zámok/Schloss Bojnice
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Placek, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007, 68-71; Remiášová, M. - Malecková, K. - Bóna, M.: Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu. Archaeológia historica 22, 1997, 169-180.