EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Hradište
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Ruttkay, A.: Feudálne sídla a fortifikacné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storocia. Zbor.
    SNM 83. Hist. 29, Bratislava 1989, 57-107.