EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Lefantovce - Malý kaštiel
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Ruttkay, A.- Staník, I.: Zistovací výskum v Horných Lefantovciach. In: Archeol výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, 224-226.
    Ruttkay, A.: Feudálne sídla a fortifikacné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storocia. Zbor.
    SNM 83. Hist. 29, Bratislava 1989, 57-107.
    Placek, M. - Bóna, M.: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007.