EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Hrad Oponice
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Fialová, H., Fiala, A.: Hrady na Slovensku. Bratislava, 1966.; Bóna, M. - Placek, M. - Lukacka, J.: Oponický hrad. Pamiatky a múzea, c. 1. 1998, 19-23. Bóna, M. - Lukacka, J.: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. stor. Archaeologia historica 27, 2002, 239-268.