EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Várhed-II
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Š. Janšák: Staré osídlenie Slovenska. Dolný Hron a Ipel v praveku, 1938, 69-70
  A.Habovštiak: Starý Tekov, okres Levice. Významné slovanské náleziská na Slovensku 1978, s. 193-195
  A.Habovštiak - L.Juck: Starý Tekov v praveku a stredoveku. Vlastivedný casopis 23, 1974, 168 - 176
  P. Bednár - E. Fottová: Výskum v Starom Tekove. AVANS v roku 2000, 2001, s.36-38
  P. Bednár: Befestigte Sitze im Umkreis von Nitra und Starý Tekov im 9.-13. Jh. In: Ruttkay, A. - Ruttkay, M. - Bednár, P. (Hrsg.): Burg und Siedlungsstruktur. Castrum Bene 7. Nitra, 2004, 11-26.