EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Rosande
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -KNOB, Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst I en II (1940 en 1943)
  -ROB, Jaarverslag 1967 (Rijswijk z.j.)
  -Aa, van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1847): 642.
  -Craandijk, Wandelingen door Nederland V (1884)
  -Glazema, 'Oudheidkundige opgravingen in de Nederlands Hervormde Kerk te Oosterbeek', Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond 2 (1949) 33-84.
  -Jong, Holland in vroeger tijd VII (1964)
  -Kalkwiek, De hertog en zijn burchten (1976)
  -Ketelaar, 'Beslissingen op beroepen krachtens Monumentenwet II', Heemschut 45 (1968) 88-91
  -Klok, Archeologisch reisboek Nederland (1977)
  -Overweer, 'Aanteekeningen omtrent het verhuren, verkopen enz. van buitenplaatsen, hofsteden, huizen en andere onroerende goederen in de 2e helft van de 17e eeuw', in: De Navorscher 64 (1915) 273-281.
  -Stam, H., 'Het voormalige kasteel Rosande', in: Schoutambt en heerlijkheid 3 (1989) 12-16.
  -Kempen, Projectgebied Rosandepolder, project Oosterbeek, gemeente Oosterbeek (Amsterdam 2000) (RAAP-rapport 516)
  -Werner, Geldersche kasteelen II (1906)
  -Werner, H. M., Geldersche volksalmanak voor het jaar 1904: Het voormalig kasteel Rosande te Oosterbeek (Arnhem 1904)-Arnhemsche Courant, 12-11-1957-Dagblad de Gelderlander, editie Arnhem, 15-6-2001
  -Documentatie in de map 'Rosande', bibliotheek NKS.