EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Nijenstein
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    -Kort, J.C., Repertorium op de lenen van de heren van Cuyk, Ons voorgeslacht, maandblad van Zuidhollandse vereniging voor genealogie, 1989, jaargang 44, 262 en 289.
    -Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek (1846).