EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Leyenburg
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Aa, Aardrijkskundig woordenboek (1841).
  -Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in het graafschap Gelre, 1283-1647, Ons voorgeslacht jrg. 40, 1985, nr. 347, 49-58.
  -Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de graaf van Holland in Gelre 1279-1646', Ons voorgeslacht jrg. 43. 1988, nr. 379, 18-24.
  -N.N., 'Herwijnen', Nieuws-Bulletin KNOB, 6de serie 14, (1961) nr. 3, 55-56.
  -Renaud, J.G.N., 'Vuren', Nieuws-Bulletin KNOB, 6de serie 16(1963) nr. 12, 228.
  -Renaud, J.G.N., , 'Vuren', Nieuws-Bulletin KNOB, 6de serie 17(1964) nr. 5, 132.
  -Renaud, J.G.N., , 'Vuren, Leyenburg', Nieuws-Bulletin KNOB, 6de serie 17(1964) nr. 6, 149-150.
  -Renaud, J.G.N., , 'Vuren, Leyenburg', Nieuws-Bulletin KNOB, 6de serie 17(1964) nr. 7, 177-178.