EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Zuilenburg
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Aalbers, J, 'Reinier van Reede van Ginckel en Frederik Willem van Reede van Athlone, kanttekeningen bij de levenssfeer van een adellijke familie, voornamelijk gedurende de jaren 1722-1742', Jaarboek Oud-Utrecht 1982, 104.
  -Bemmel, A.A.B. van, 'De Bemmelshofstede in Overlangbroek' in: Tussen Rijn en Lek, Tijdschrift voor de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied 26-3 (1992), 7-18.
  -Berendsen, De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht (1982).
  -Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen (1983).
  -Demoed, In een lieflijk landschap (1974).
  -Ginkel-Meester, Langbroek, geschiedenis en architectuur (1990).
  -Gulick, Nederlandse huizen en kastelen, (1960).
  -Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden (1995)
  -RA Gelderland, Huis Doornenburg, inv.nr. 230, nr.234.
  -RAU, Huis Amerongen II, nr. 320.
  -Salm-Salm, N.L., Wasserburg Anholt (vertaling D. van Krugten). Schnell Kunstfuhrer nr 1681, 1988.
  -Tromp, Kastelen langs de wetering (1968-1972).
  -Weytens, F.H.C., 'De zwerftocht van een koperen grafplaat', Jaarboek Oud-Utrecht, 1965.
  -Wielinga, J.M.M., De afkomst der Van Zuylen's en hun optreden in het Sticht, Castellogica I, 1983.