EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Plettenburg
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    -Aa, van der, Aardrijkskundig woordenboek (1839-1851)
    -Bardet, Kastelenboek Provincie Utrecht (1975)
    -Graaf, K. van der, R. Datema en K. Anderson, 1990, Landschapsplan en archeologie in de provincie Utrecht. RAAP-rapport 43, 324-329.
    -Olde Meierink, Kastelen en ridderhofsteden (1995).