EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Angerbach u Kožlan
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Kocka, V. 1918 a: Hrad Angerbach. Vestník musejního spolku královského mesta Rakovníka a polit. okresu rakovnického 8, 10 - 24. Kocka, V. 1930: Dejiny politického okresu kralovického. Díl 1. Soudní okres Kralovický. Kralovice. Durdík, T. 2004: Nálezy z hradu prechodného typu (Hlavacov, Angerbach, Tachov) - Funde aus dem Burgen des Übergangtyps (Hlavacov, Angerbach, Tachov). Castellologica bohemica fontes 1. Praha. Razím, V. 2005: O tzv. hradech prechodného typu - Von den sog. Burgen des Übergagngstyps. AR LVII, 351 - 380. Durdík, T. 2007: Hrady prechodného typu v Cechách - Burgen des Übergangstyps in Böhmen. Praha.Durdík, T. 1992: Archeologické doklady hrázdených konstrukcí na ceských hradech - Archäologische Belege der Fachwerk-Konstrutionen auf den böhmischen Burgen. AH 17, 141 - 152. Belohlávek, M. (ed.) 1985: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku IV. Západní Cechy. Praha. Durdík, T. 1998: Archäologische Belege von Fachwerkkonstruktionen auf böhmischen Burgen - Preuves archéologiques de constructions en pans de bois dans les chateaux de Boheme - Archaeological evidence of half-timbered constructions in Bohemian castles. CHG XVIII, 59 - 64. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008.