EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Rícany
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Heber, F. A. 1843: Böhmen Burgen, Vesten und Bergschlösser. Praha. Trnka, G. 1913: Mesto Rícany v minulosti i prítomnosti. Rícany. Sedlácek,A. 1927: Hrady, zámky a tvrze Království ceského 15. 2. Auflage. Praha. Flegl, M. 1969: Dobývání Rícan Janem Žižkou. SSH IV, 211 - 219. Menclová, D. 1976: Ceské hrady 1. 2. Auflage. Praha. Holec, F. (ed.) 1988: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku VII. Praha a okolí. Praha. Durdík, T. 1995: Wohntürme böhmischer Burgen. Burgenforschung aus Sachsen 7, 135 - 155. Kolektiv 1997 : Kapitoly z dejin Rícan. Rícany. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008.Durdík, T. - Sušický, V. 2000: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Strední Cechy - Ruins of castles, fortresses and strong-holds. Praha. Durdík, T. - Kašpar, V. 2002: Ke stavební podobe a vývoji hradu v Rícanech - Die Bauform und Entwicklung der Burg in Rícany. AH 27, 79 - 89. Durdík, T. in Druck: Dwelling towers of Czech castles - Les donjons (tours a habitation) des chateaux de Boheme. EN Bulletin.