EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Roupov
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Anderle, J. – Škabrada, J. 2000: Pozdne gotická delová bašta na hrade Roupove, Pruzkumy památek 7, 3-14;
  J.Babka, J.-Stojanovicková, M. 2005: Historie Roupova, Plze.
  Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 2008, 4 2011;
  Durdík, T. 2005: Encyklopedie ceských hradu. Praha; Durdík, T. - Sušický, V. 2000:
  Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Západní Cechy; Foster, L. – Kamenická, E. 2006: Archeologická zjištení na hrade Roupov, Castellologica bohemica 10; Gersdorfová, Z. 2007: Hmotová rekostrukce hradu Roupov-konfrontace 3D modelu s ikonografickými prameny, Hláska 18, 1-4;
  Heber, F. A. 2002: Ceské hrady, zámky a tvrze.
  Západní Cechy, Praha; Menclová, D. 1976, Ceské hrady II, Praha;
  Rožmberský, P. 2006: Roupov ve starých popisech a vyobrazeních, Hláska 17, 3-7; Sedlácek, A. 1893: Hrady zámky a tvrze království Ceského IX, Praha.