EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Ceský Krumlov
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 2008, 4 2011.;
  Durdík, T. 2005: Encyklopedie ceských hradu;
  Dvorák, F. et al. 1948: Ceský Krumlov, jeho život a umelecký rust, Praha; Ernée, M. 1995: Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Ceském Krumlove, Archeologické výzkumy v jižních Cechách 21 (=Supplementum 5);
  Ernée, M. – Novácek, K. 1999: K pocátkum ceskokrumlovského hradu. Výsledky archeologického výzkumu v letech 1994-1995, Pruzkumy památek 5, 21-34;
  Gaži, M. 2010: Ceský Krumlov. Od rezidencního mesta k památce svetového kulturního dedictví, Ceské Budejovice; Gersdorfová, Z. 2012: Nejstarší stavebne historický pruzkum tzv. Horního hradu v Ceském Krumlove, Dejiny staveb 12, 28-32;
  Gersdorfová, Z. 2012: Die Anfänge der Burg Krummau in Böhmen. Die Burg als Symbol der Macht und Ausdruck von Kulturtransfer, in: Birngruber K.-Schmid, Ch.: Adel, Burg und Herrschaft an der Grenze (=Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34), Linz, 161-174;
  Heber, F. A. 2008: Ceské hrady, zámky a tvrze. Západní Cechy, Praha; Kubíková, A. 1993: Renesancní prestavby ceskokrumlovského zámku a jeho interiéry, Opera historica 3, 367-368; Kubíková, A. 1996: Barokní prestavby ceskokrumlovského zámku, Opera historica 5, 467-482;
  Kubíková, A. 1999: Stredoveký ceskokrumlovský hrad ve svetle archivních pramenu, Pruzkumy památek 6, 106-110; Kubíková, A. (ed.) 1996: Ceskokrumlovsko v dobe prvních Lucemburku 1310-1380, Ceský Krumlov;
  Muk, J.-Neumann, I. – Záloha, J. 1974: Pet století Ceského Krumlova ve výtvarném umení, Ceský Krumlov;
  Müller, J. 1996: Ceský Krumlov. Hrad a zámek, Praha; Sedlácek, A. 1884: Hrady, zámky a tvrze království Ceského 3. Budejovsko, Praha; Varhaník, J. 2004: K pocátkum hradu Rožmberka a Ceského Krumlova, Pruzkumy památek 11, 53-60; Záloha, J. 1982: Státní zámek Ceský Krumlov, Ceské Budejovice;