EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Budetice
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Durdík, T. 1973: Stredoveká konvicka z hradu Budetic, okr. Klatovy - Eine mittelalterliche Kanne aus der Burg Budetice. Archeologické rozhledy XXV, 339 - 340.
  Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha, 90.
  Durdík, T. – Sušický, V. 2005: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Západní Cechy. Praha, 25-26.
  Hájek, O. 2012: Hrad, predhradí a jeho hospodárské zázemí. Hrad Budetice. Nepublikovaná bakalárská práce uložená v archivu Západoceské univerzity v Plzni. Plzen.
  Sedlácek, A. 1895: Hrady, zámky a tvrze Království ceského, díl XI., Práchensko. Praha.