EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Strašná skála
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha, 137-138.
    Novobilský, M. 1999: neznámé podbrdské hrady Strašná skála a Liškuv hrad. Edice zapomenuté hrady, tvrze a místra 20. Plzen, 4-16.