EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Hrad Divín
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Mózer / Šášky 1970 – M. Mózer/ L. Šášky: Z minulosti Divína a jeho pamiatok. Vlastivedný casopis 19, 3, 1970, 97-115
  Placek / Bóna 2007 – M. Placek /M. Bóna: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava 2007
  Sivok/Šimkovic 2009 – J. Sivok/M. Šimkovic: Divín. Svedkovia histórie. B.m.v. 2009
  Závadová 1974 - K. Závadová: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII a XVIII. storocí.Bratislava 1974, Abb. 108.
  Šimkovic 2003 – M. Šimkovic: Hrad Divín, In: D. Buran a kol.: Gotika. Bratislava 2003, 584.