EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Loevestein
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  -Nijhoff, Geschiedenis van Gelderland (1839)
  -Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (1846)
  -Dam van Brakel, W. van, De oorsprong van Loevestein en Monnikenland, Gorinchem, 1856
  -Lennep, Merkwaardige kasteelen (1861)
  -Werner, Geldersche Kasteelen I (1906)
  -Beelaerts van Blokland, W. A., 'Een Geldersch edelman in Hollandsche dienst en het beleg van Loevestein in 1397', in: Bijdragen en mededeelingen van Gelre 15 (1912) 513-524
  -A. L., 'Het slot Loevestein', in: Buiten, juni 1922
  -Andel, P. van, Zes eeuwen Loevestein, Gorinchem, 1969
  -Belonje, J., 'De vesting Loevestein', in: Tussen Voorn en Loevestein 22 (1986) 29-45
  -Brekelmann, M., Slot Loevestein, Den Haag, 1987
  -Caminada-Voorham, A. M. G., Loevestein. Een fort aan de grens van Holland, Gorinchem, 1989
  -Coppens, T., 'Slot Loevestein, een stenen ster in het landschap', in: Vitrine 11:8 (1998) 46-50
  -Eliëns, Middeleeuwse kastelen (1984)
  -Eliëns, F. M., Het slot Loevestein (Zutphen 1986)
  -Hardenberg, H., 'De stichting van het slot Loevestein', Bijdragen en mededeelingen van Gelre 37 (Arnhem 1934)
  -Heuff, G., Rijksdienst voor Kastelenbeheer- Slot Loevestein, Catalogus van de collectie tekeningen en prenten (Loevestein 1988)
  -Jong, J. A. B. M., Holland in vroeger tijd (1964)
  -Kalkwiek, Nederlandse kastelen (1980)
  -Kuile, Kastelen en adellijke huizen (1954)
  -Makken, B., De iconografie van het slot Loevestein, Alphen a/d Rijn, 1981.
  -Meyer, Europas Wehrbau (1973)
  -Nispen tot Sevenaer, Nederlandsche kasteelen (1942 en 1946)
  -Noorduyn, L. A. W., Iets over de geschiedenis van Loevestein, Gorinchem, 1937.
  -Rademaker, A., Versameling van hondert vijftig Nederlantse outheeden en gesigten (1725)
  -Reyen, P. van, Middeleeuwse kastelen (1976)
  -Schellart, Slotkapellen in Nederland (1984)
  -Schulte, Nederlandse monumenten in beeld: Overijssel / Gelderland / Utrecht (1975)
  -Sligting, K., Slot Loevestein. Beleidsplan 1998-2000, Poederoijen, 1997
  -Stamkot, B., Loevestein, Utrecht, 1986
  -Vermeulen, De Nederlandse monumenten (1932)
  -Zandstra, Kastelen en huizen in de Betuwe (1962)
  -Andel, G. J. Van, ‘Den Ham & Loevestein. Twee kastelen met hetzelfde grondplan', in: De woonstede door de eeuwen heen 101 (1994) 35-45
  -Janssen, 1000 jaar kastelen (1996)
  -Stenvert, Monumenten in Nederland (2000)