EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Übersicht

  Falštejn
Tachov
Böhmen
Falštej. Příkop předhradí. Podle M. Kohouta. Falštejn. Graben der Vorburg. Nach M. Kohout.
  Freudenstein
Karlovy Vary
Böhmen
Freudenstein. Letecký pohled.  Freudenstein. Luftbild.
  • [ 1 ]