EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Übersicht

  Sokolcí
Hofbauerschloss
Ceský Krumlov
Böhmen
Interiér severního křídla v pohledu od západu. - Interieur des Nordflügels im Blick vom West. Foto T. Durdík.
  Stará Dubá
Benešov
Zbytky druhé brány a kaple v jádře hradu. – Überreste des zweiten Tores und der Kapelle im Burgkern. Foto T. Durdík
  Strašná skála
Plzen-jih
Böhmen
Strašná skála. Hypotetická rekonstrukce hradu podle M. Novobilského.  Strašná skála. Hypothetische Rekonstruktion der Burg. Nach M. Novobilský.
  • [ 1 ]