EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Übersicht

  Rebrík
Rakovník
Böhmen
ŘEBŘÍK. 3D model hradu. Podle Hnízdilová 2006. ŘEBŘÍK. - 3D Modell der Burg. Nach Hnízdiková 2008
  Rícany
Praha-východ
Böhmen
Pohled na zachovanou část paláce. Stav před destrukcí zbytků kleneb - Blick auf erhaltenen Palasfragment. Zustand vor der Gewölberestdestruktion
  Roudnice nad Labem
Litomerice
Böhmen
Letecký snímek zámku - Luftaufnahme des Schlosses
  Roupov
Plzen-jih
Böhmen
Dělostřelecká nárožní bašta na předhradí. Pohled od severu. Die spätgotische Befestigung- trapezförmige Bastei auf der Vorburg. Sicht vom Norden.
  Roztoky u Prahy
Prag-West
Böhmen
a Roztoky u Prahy v pohledu od severozápadu. Foto J. Hložek.   - Roztoky u Prahy Anblick von Nordwesten. Foto:  J. Hložek.
  Ruchomperk
Velký Kourim
Domažlice
Böhmen
RUCHOMPERK Terénní náčrt hradu podle Z. Procházky s vyznačením sond zjišťovacího výzkumu. Podle Durdík 2007. – RUCHOMPERK. Die Terrainskizze von Z. Procházka mit der Bezichning den Sonden. Nach Durdík 2007
  • [ 1 ]