EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Übersicht

  Velešín
Ceské Budejovice
Böhmen
Pohled z bergfritu ke kapli - Blick vom Bergfried zur Kapelle, heutiger Zustand
  Vežka
Pilsen-Nord
Böhmen
Věžka. Letecký snímek lokality. Foto L. Šmejda. Věžka. Luftbild der Lokalität. Foto:  L. Šmejda.
  Vimberk
Melmatej,
Rokycany
Böhmen
VIMBERK. Terénní náčrt hradu.  Podle Anderle-Švábek 1989. VIMBERK. Terraiskizze der Burg. Nach Anderle-Švábek 1989
  Vrtba
Pilsen-Nord
Böhmen
Vrtba.  Letecký snímek lokality. Foto L. Šmejda. Vrtba. Luftbild der Lokalität. Foto:  L. Šmejda.
  Všeruby
Plzen-sever
Böhmen
VŠERUBY. Románský tribunový kostel na předhradí. Podle Durdík 2000. VŠERUBY. -  Die romanische Tribunkirche im Vorburgareal. Nach Durdík 2000
  • [ 1 ]