EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Übersicht

  Lazurová hora
Tachov
Böhmen
Lazurová hora. Část východní hradby. Podle T. Durdíka a V Sušického.  Larurová hora.  Der Westteil der Umfassungsmauer.  Nach T. Durdík und V. Sušický.
  Libehrad
Praha-západ
Böhmen
LIBĚHRAD. Pozůstatky hradu na rytině J. Farka, vyhotovené podle kresby F.A. Hebera. Podle Heber 1845. – LIBĚHRAD. Relikte der Burg auf dem Kupferstich von J. Fark, nach der Zeichnung von F. A. Heber. Nach Heber 1845
  Litice
Plzen-Stadt
Böhmen
LITICE Hrad na letecké fotografii z roku 1938 © GŠ AČR. – LITICE.  Die Burg auf dem Luftbild aus dem Jahre 1939 © GŠ AČR
  Liškuv hrad
Plzen-jih
Böhmen
Liškův hrad. Hypotetická rekonstrukce hradu podle M. Novobilského.  Liškův hrad. Hypothetische Rekonstruktion der Burg. Nach M. Novobilský.
  Lopata
Plzen-jih
Böhmen
LOPATA Plán hradu od F.X. France z roku 1890. Podle Novobilský 2008. – LOPATA. Grundriss der Burg von F.X.Franc aus dem Jahre 1890. Nach Novobilský 2008
  Louzek
Ceský Krumlov
Jižní líc západnís těny jižního paláce s otiskem roubené komory. – Südflucht der Südpalaswestwand mit dem Abdruck einer Bolockwerkkammer. Foto R. Kocanda.
  • [ 1 ]